Over Fielgoed

Onze doelstellingen

Wij willen een brede waaier van activiteiten aanbieden met een heel sterke en therapeutisch onderbouwde begeleiding van ieder kind individueel.

Echter niet zonder het aspect vakantie uit het oog te verliezen. De kinderen komen namelijk in de eerste plaats om zich te amuseren en zich goed te voelen.

Wij werken samen met de universiteit van Gent en met diverse specialisten om de vakantie een geslaagd geheel te laten worden.

Ook de begeleiders worden zorgvuldig gekozen in functie van de kinderen die aan onze vakanties deelnemen.


Onze missie

Er is uiteraard al een groot aanbod van sportkampen, themakampen en dergelijke meer. Wij willen geen uitbreiding zijn op al deze initiatieven, wij zijn veeleer een aanvulling. Natuurlijk kunnen kinderen met DCD, ADHD, milde CP,… deelnemen aan de reguliere kampen, ze zitten per slot van rekening ook in gewone scholen…

Waarom dan een dergelijk initiatief? Bijna letterlijk om de reden die ook in onze naam staat, namelijk om dergelijke kinderen een feel good gevoel te geven. Hen in een omgeving te plaatsen waar iedereen die begeleidt heel goed weet wat hun problematiek is.

Zal daardoor het aanbod minder gevarieerd zijn, worden de kinderen dan beschouwd als ‘speciale gevallen’? Neen, noch het een, noch het ander maar het aanbod zal aangepast zijn en wij werken op het eigen tempo van de kinderen.

Voor de rest… zijn het gewone vakanties voor gewone kinderen met net dat tikje meer aandacht, aandacht die begrijpelijkerwijs niet altijd even evident is binnen het ‘gewone’ vakantieaanbod.


Wie kan er deelnemen?

Kinderen met milde motorische problemen hebben volgens de meesten net geen probleem…

Helaas is dat helemaal niet het geval. Het kan voor die kinderen een huizenhoog en soms onoverkomelijk probleem zijn…Zij ondervinden meer dan we denken problemen in het dagelijkse leven, op school,

Wij onderkennen dat en proberen in deze vijfdaagse vakantie deze kinderen hun geloof in zichzelf en hun kunnen te versterken.

Wij zetten ons in om er voor te zorgen dat zij zich goed in hun vel voelen…

Kinderen moeten een attest hebben waarin duidelijk staat vermeld welk probleem bij hen is vastgesteld. Dit probleem kan bijvoorbeeld DCD, ADHD, milde CP zijn. Dergelijk attest kan door een kinderarts, revalidatiecentrum of begeleidende therapeut worden verstrekt.

Deze vakantie is niet bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking.

De vakantie is bedoeld voor kinderen van 6 tot 15 en 15+. Naargelang de inschrijvingen wordt de groep nog onderverdeeld in kleinere groepen.

Wanneer en waar?

In 2023 bieden al zeker aan:

Fielgoedkamp in het Bakkershof van zondag 23 juli tot en met vrijdag 28 juli.

Het paardenkamp voor 2023 is nog onzeker.

Meer uitleg over de verschillende kampen vindt u hier.