Het Fielgoed Team

Kampverantwoordelijke Barbara

In 2009 richtte Barbara de vzw Fielgoed op en gingen ze voor de eerste keer op kamp in Laarne. Ondertussen groeide Fielgoed uit tot een vaste waarde.
Barbara werkt als docente aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Universiteit van Gent. Daarnaast heeft ze ook een eigen praktijk in Heusden. Ze schreef mee aan verschillende boeken: ‘Kinderen met developmental coordination disorder’, ‘ik kan het!’ en de ‘SOS-2VL’.
Vanuit haar werkervaring startte Barbara met de kampen voor kinderen met een milde motorische beperking. Het aanbod voor deze kinderen is nog steeds zeer beperkt en Fielgoed wil daar aan tegemoet komen.

Harde kern Celine en Emelien

Al verschillende jaren staan Celine en Emelien paraat als monitor op zowel het paardenkamp als het zomerkamp. Maar ook naast de kampen maken zij deel uit van de VZW en werken ze mee aan de voorbereidende taken van de kampen en de administratieve taken op de achtergrond.

De monitoren

Elk jaar kan Fielgoed rekenen op een team van monitoren die ondertussen onmisbaar zijn geworden voor de kampen. Sommigen van hen gaan al mee van in het prille begin van de kampen, maar er komen ook elk jaar nieuwe krachten bij. De meesten worden gerekruteerd vanuit de opleiding kinesitherapie aan de universiteit van Gent. Elke monitor heeft een achtergrond in jeugdwerk of werking met kinderen. Zij zorgen er voor dat de deelnemers steeds een fantastische Fielgoed-week kunnen beleven!